Mislukken is een tussenresultaat

Wilt u?

Eén plus één is drie

Drivn werkt samen met de klanten aan de geformuleerde doelstellingen. Partnership betekent samen investeringen doen en mogelijk samen risico’s dragen. Partnership vraagt een grote identificatie met het geformuleerde doel en doen wat nodig is om daar te komen. Werken vanuit partnership vergroot de kans op succes omdat ieder vanuit zijn eigen perspectief, expertise rollen en verantwoordelijkheid pakt. Wilt u weten met wie Drivn dit partnership o.a. is aangegaan? Kijkt u dan verder bij klanten.

Voor klanten werkt Drivn met een select aantal partners. Al deze partners versterken elkaars expertise en worden ingezet om tot een betere ontwikkelaanpak te komen met het uiteindelijke doel een beter resultaat voor de klant te realiseren. Wilt u weten met welke partners Drivn versterken? Kijkt u dan verder bij collega’s.

 
groeien is een proces