Action Learning

Action Learning is een vorm van individueel leren in groepsverband. De deelnemers brengen hun eigen projecten in en ondersteunen elkaar in het zoeken naar oplossingen voor gesignaleerde problemen. Nieuwe inzichten worden direct vertaald naar acties en in praktijk gebracht. Zo ontstaat een leercyclus van doen, ervaren, begrijpen en bijsturen, en worden en passant de projectdoelen gerealiseerd. De rol van Drivn is faciliterend en coachend. We creëren een open leerklimaat waarbij medewerkers worden gestimuleerd tot het stellen van vragen, het geven van opbouwend commentaar of het trainen van nieuw gedrag. In de loop van het traject laat de begeleider zijn rol steeds meer door de deelnemers overnemen. Dit bevordert het zelflerend vermogen van de medewerkers, ook nadat het AL-traject is afgelopen.

 
groeien is een proces