Diensten - Wat kunnen wij u bieden?

Als je altijd doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Organisatie advies

Met een flinke dosis ervaring in organisatorische en gedragsmatige vraagstukken, is Drivn een partner om duurzame gedragsverandering in organisaties te helpen realiseren. We fungeren hierin als regisseur van verandering. We inventariseren de doelstellingen, ontwikkelen creatieve oplossingen en ondersteunen bij de implementatie ervan.

Vertrekpunt bij deze verandertrajecten zijn de kernwaarden van de organisatie, de heersende stijl van leidinggeven en de samenhang hiervan met systemen, processen en structuren.
 

 


 


 

 
groeien is een proces