Organisatiecoach


In de functie van organisatiecoach acteert Drivn als een tijdelijke ‘bijrijder’ die op allerlei plekken in de organisatie intervenieert en open vragen stelt. In de boardroom, bij werkoverleg, maar ook aan de kantinetafel. Als kritische observator confronteren we medewerkers met gemaakte afspraken, signaleren we inefficiënties en gaan we op zoek naar patronen die ongewenst gedrag in stand houden. Individuele medewerkers kunnen de organisatiecoach aanschieten om een moeilijk gesprek voor te bereiden, afdelingen mogen rekenen op ondersteuning bij het verbeteren van hun samenwerkingsvaardigheden. Drivn acteert hierbij op basis van vooraf gemaakte afspraken over het gewenste resultaat.

 
groeien is een proces