Diensten - Wat kunnen wij u bieden?

Als je altijd doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Diensten - Wat kunnen wij u bieden?

Drivn levert praktische adviezen aan individuen en groepen. Soms confronterend en prikkelend, maar altijd passend in de context van de organisatie en aansluitend op de leerbehoefte van medewerkers. Vertrekpunt zijn de kernwaarden van de organisatie, de heersende stijl van leidinggeven en de samenhang hiervan met systemen, processen en structuren. Het doel: effectiever te kunnen veranderen. (H)erkenning van gedrag is hierbij een belangrijke leidraad. Een veilige leeromgeving vormt een kritische voorwaarde om dagelijkse patronen te leren doorbreken en gedrag te veranderen.

We coachen we ook individuen en teams bij het vinden van hun ‘wil’ en het vergroten van hun vaardigheden om de organisatiedoelen waar te maken. Soms confronterend en prikkelend, maar altijd passend in de context van de organisatie en aansluitend op de leerbehoefte van medewerkers.

 
groeien is een proces